Team Poland

/Team Poland
Malgorzata Kasprzak
Malgorzata Kasprzak
Co-Head of Poland
Michal Tarnowski
Michal Tarnowski
Co-Head of Poland